Nastavit jako domovskou stránku Přidat do oblíbených
Zpravodajství
  Počasívíce >>
Pondělí 22. 1.

Sněhové přeháňky
-1°C /-5°C
Úterý 23. 1.

Déšť se sněhem
2°C /-2°C
  Nejčtenější články


  Spolupracujeme

Podpořte nás a přidejte si odkaz na Vaše stránky.

>> vybrat zdrojový kód odkazu

  Kontakt
E-mail: info(at)ctusi.info
 
Skoleni-kurzy.eu

[20.02.2018] Školení Brno : SPRÁVNÍ ŘÁD V PRAXI - PŘÍKLADY S JUDIKATUROU UŽITEČNOU NEJEN PRO ORGÁNY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

Zobrazit zdroj

[20.02.2018] Školení Brno : SPRÁVNÍ ŘÁD V PRAXI - PŘÍKLADY S JUDIKATUROU UŽITEČNOU NEJEN PRO ORGÁNY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

[skoleni-kurzy.eu]   Správní řád, jeho struktura, správní řízení a jiné postupy správních orgánů. Základní zásady činnosti správních orgánů - Zásady, jejichž porušení účastníci řízení nejčastěji namítají - zásada materiální pravdy, zásada legitimního čekávání, zásada ochrany dobré víry, poučovací povinnost a její rozsah zásada ochrany veřejného zájmu, zásada procesní ekonomie. Správní orgány a účastníci řízení, podjatost, zastupování, doručování - Nejběžnější praktické problémy – námitky podjatosti včetně obtížnějších situací námitky podjatosti všech úředních osob, systémové podjatosti apod., doručování, pochybnosti o účastenství v řízení, vady plných mocí, resp. zastupování, vady podání účastníků řízení, komunikace s účastníky řízení. Postupy před zahájením řízení - Zajištění důkazu § 138 SŘ, kontrola a úkony předcházející kontrole podle zákona č. 255 - 2012 Sb., o kontrole kontrolní řád, hrozící nebezpečí z prodlení, otázky zápisů - záznamů z tzv. monitorování, místního terénního šetření apod., podněty a jejich vztah ke spisu o kontrole a spisu správního řízení, vysvětlení podle § 137 SŘ, oznamování přestupku a odložení věci podle zákona č. 250 - 2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Řízení v prvním stupni, zejména dokazování - Zahájení řízení o žádosti a řízení z moci úřední, překážka litispendence a překážka rei iudicatae, opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí, právo účastníků účastnit se dokazování, ústní jednání, písemný protokol, obrazové a zvukové záznamy pořizované účastníky, hodnocení důkazů, předběžné otázky, přerušení a zastavení řízení. Rozhodnutí, usnesení, příkaz - Náležitosti rozhodnutí, zejména výrokové části, nároky na odůvodnění – přezkoumatelnost, právní moc a vykonatelnost rozhodnutí včetně předběžné vykonatelnosti ze zákona či z rozhodnutí správního orgánu, usnesení, příkaz, rozhodování v řízení na místě lhůty a jejich význam. Opravné prostředky řádné a mimořádné, resp. dozorčí prostředky - Odvolací řízení zejména z pohledu povinností správního orgánu 1. stupně, přezkumné řízení, obnova řízení a nové rozhodnutí – vybrané v praxi se nejčastěji vyskytující otázky. Závazná stanoviska podle § 149 správního řádu - Výslovné stanovení nároků na závazná stanoviska novelou správního řádu spojenou s velkou novelou stavebního zákona č. 225 - 2017 Sb. účinnost od 1. 1. 2018. Kontroverzní zvláštní úprava přezkumu závazných stanovisek vydávaných pro účely řízení podle stavebního zákona. Kdy se správní akty vydávají rozhodnutím a kdy jako závazná stanoviska podle § 149 správního řádu, význam úpravy ve zvláštním zákoně a podkladové povahy aktu - závěry judikatury. Práva dotčených osob ve vztahu k vydávání ZS. Potvrzení nebo změna ZS v rámci odvolání proti meritornímu rozhodnutí formou ZS. Přezkum zákonnosti ZS podle § 149 odst.6 dříve odst. 5 správního řádu. Vyjádření podle § 154 správního řádu a další úkony podle části čtvrté správního řádu - Postup v případě, že požadované vyjádření nelze vydat. Oprava vad vyjádření, s ... 2018-01-13 17:34:02

           


Diskuze k článku [20.02.2018] Školení Brno : SPRÁVNÍ ŘÁD V PRAXI - PŘÍKLADY S JUDIKATUROU UŽITEČNOU NEJEN PRO ORGÁNY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

Přidat komentář

K tomuto článku ještě nikdo nepřidal komentář, buďte první.Provozovatel serveru ctusi.info nezodpovídá za tento článek, ale jeho vydavatel - "Skoleni-kurzy.eu". Pokud máte pocit, že článek porušuje zákon, můžete nám o tom dát vedět na email info@ctusi.info
Další zprávy z Skoleni-kurzy.eu
[31.01.2018] Školení Praha : Stavbyvedoucí legislativa a praxe - SEKURKON s.r.o.
[29.05.2018] Školení Olomouc : ZATŘIĎOVÁNÍ MAJETKU A SLUŽEB Z POHLEDU DANÍ A ÚČETNICVÍ - Intellego - vzdělávací agentura
[14.02.2018] Školení Brno : Základy první pomoci pro zaměstnance v sociálních službách - Český červený kříž - oblastní spolek Brno město
[18.04.2018] Školení Brno : První pomoc na pracovišti - Český červený kříž - oblastní spolek Brno město
[21.02.2018] Školení Brno : První pomoc na pracovišti - Český červený kříž - oblastní spolek Brno město
[08.06.2018] Školení Brno : První pomoc - úrazy u dětí - s certifikátem - Český červený kříž - oblastní spolek Brno město
[05.05.2018] Školení Brno : První pomoc - úrazy u dětí - s certifikátem - Český červený kříž - oblastní spolek Brno město
[17.03.2018] Školení Brno : První pomoc - úrazy u dětí - s certifikátem - Český červený kříž - oblastní spolek Brno město
[09.02.2018] Školení Brno : První pomoc - úrazy u dětí - s certifikátem - Český červený kříž - oblastní spolek Brno město
[01.06.2018] Školení Brno : První pomoc od A – Z - Český červený kříž - oblastní spolek Brno město
[14.04.2018] Školení Brno : První pomoc od A – Z - Český červený kříž - oblastní spolek Brno město
[16.02.2018] Školení Brno : První pomoc od A – Z - Český červený kříž - oblastní spolek Brno město
[13.04.2018] Školení Brno : Základy první pomoci - Český červený kříž - oblastní spolek Brno město
[10.02.2018] Školení Brno : Základy první pomoci - Český červený kříž - oblastní spolek Brno město
[28.05.2018] Školení Brno : Zdravotník zotavovacích akcí - INTENZIVNÍ - doškolení - Český červený kříž - oblastní spolek Brno město
[30.04.2018] Školení Brno : Zdravotník zotavovacích akcí - INTENZIVNÍ - doškolení - Český červený kříž - oblastní spolek Brno město
[05.03.2018] Školení Brno : Zdravotník zotavovacích akcí - INTENZIVNÍ - doškolení - Český červený kříž - oblastní spolek Brno město
[22.01.2018] Školení Brno : Zdravotník zotavovacích akcí - INTENZIVNÍ - doškolení - Český červený kříž - oblastní spolek Brno město
[14.06.2018] Školení Brno : Zdravotník zotavovacích akcí - INTENZIVNÍ - Český červený kříž - oblastní spolek Brno město
[24.05.2018] Školení Brno : Zdravotník zotavovacích akcí - INTENZIVNÍ - Český červený kříž - oblastní spolek Brno město
[26.04.2018] Školení Brno : Zdravotník zotavovacích akcí - INTENZIVNÍ - Český červený kříž - oblastní spolek Brno město
[01.03.2018] Školení Brno : Zdravotník zotavovacích akcí - INTENZIVNÍ - Český červený kříž - oblastní spolek Brno město
[18.01.2018] Školení Brno : Zdravotník zotavovacích akcí - INTENZIVNÍ - Český červený kříž - oblastní spolek Brno město
[21.05.2018] Školení Praha 2 : AUDIT INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ DLE ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI - Český institut interních auditorů, z.s.
[16.04.2018] Školení Praha 2 : NASTAVENÍ A HODNOCENÍ PROGRAMU PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY INTERNÍHO AUDITU VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ - Český institut interních auditorů, z.s.
[30.05.2018] Školení Praha 2 : AUDIT KLÍČOVÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY - Český institut interních auditorů, z.s.
[12.02.2018] Školení Praha 2 : Reforma účetnictví, vliv na řídící a kontrolní systémy - Český institut interních auditorů, z.s.
[05.03.2018] Školení Praha 2 : Vzdělávání veřejné správy - Základní kurz - v oboru finanční kontrola a interní audit - Český institut interních auditorů, z.s.
[19.02.2018] Školení Praha 2 : Řízení interního auditu - ve veřejné správě - Český institut interních auditorů, z.s.
[28.05.2018] Školení Praha 2 : PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI PRO VÝKON INTERNÍHO AUDITU - Český institut interních auditorů, z.s.
[18.06.2018] Školení Praha 2 : VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA V TEORII I PRAXI - Český institut interních auditorů, z.s.
[18.01.2018] Školení Praha 1 : SVJ a bytová družstva pro rok 2018 - specifikace daní a účetnictví - Vedení účetnictví a semináře nejen v Praze - PRAGOECON Consulting, s.r.o.
[31.01.2018] Školení Praha : Adobe Photoshop workshop – kurz praktického využití aneb procvičování dělá mistra - NICOM, a.s.
[13.01.2018] Školení Frýdek-Místek : Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky - Aktivní život od A do Z
[Duben] Školení Praha 3 : Psychoterapeutický výcvik - Terapie v postmoderně - Gaudia - Institut pro postmoderní vzdělávání
[25.01.2018] Školení Obořiště : Český leadership – Já a odvaha - Systemický institut, s.r.o.
[29.01.2018] Školení Písek : Výcvik koučování I. - Akreditovaný vzdělávací program [ACP] - Systemický institut, s.r.o.
[14.12.2017] Školení Olomouc : METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE A SYSTÉMY SOCIÁLNÍ OCHRANY ZAMĚŘENÉ NA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
[14.12.2017] Školení Olomouc : ZÁKON č. 250 - 2016 Sb., O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O NICH - Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
[08.01.2018] Školení Praha : Účetnictví s využitím výpočetní techniky a řízenou praxí - certifikovaný rekvalifikační kurz [workshop] - JUBELA, s.r.o.
[05.02.2018] Školení Praha : Účetnictví s využitím výpočetní techniky a řízenou praxí - certifikovaný rekvalifikační kurz [workshop] - JUBELA, s.r.o.
[02.04.2018] Školení Praha : Účetnictví s využitím výpočetní techniky a řízenou praxí - certifikovaný rekvalifikační kurz [workshop] - JUBELA, s.r.o.
[05.03.2018] Školení Praha : Účetnictví s využitím výpočetní techniky a řízenou praxí - certifikovaný rekvalifikační kurz [workshop] - JUBELA, s.r.o.
[03.09.2018] Školení Praha : Účetnictví s využitím výpočetní techniky a řízenou praxí - certifikovaný rekvalifikační kurz [workshop] - JUBELA, s.r.o.
[01.10.2018] Školení Praha : Účetnictví s využitím výpočetní techniky a řízenou praxí - certifikovaný rekvalifikační kurz [workshop] - JUBELA, s.r.o.
[29.10.2018] Školení Praha : Účetnictví s využitím výpočetní techniky a řízenou praxí - certifikovaný rekvalifikační kurz [workshop] - JUBELA, s.r.o.
[26.11.2018] Školení Praha : Účetnictví s využitím výpočetní techniky a řízenou praxí - certifikovaný rekvalifikační kurz [workshop] - JUBELA, s.r.o.
[30.04.2018] Školení Praha : Účetnictví s využitím výpočetní techniky a řízenou praxí - certifikovaný rekvalifikační kurz [workshop] - JUBELA, s.r.o.
[28.05.2018] Školení Praha : Účetnictví s využitím výpočetní techniky a řízenou praxí - certifikovaný rekvalifikační kurz [workshop] - JUBELA, s.r.o.
[30.07.2018] Školení Praha : Účetnictví s využitím výpočetní techniky a řízenou praxí - certifikovaný rekvalifikační kurz [workshop] - JUBELA, s.r.o.

zobrazit všechny články serveru Skoleni-kurzy.eu >>Dnes je Neděle 21.01.2018
Dnes má svátek: Běla
Zítra má svátek: Slavomír
východ slunce 07:54
západ slunce 16:34
  Aktuální kurzy měnvíce >>
  Naposledy okomentované články
  Facebook
Aktivních RSS kanálů: 280 (c)2009 CTUSI.INFO info@ctusi.info powered by TECTONIC web engine (Profi-weby.cz)

Vypněte prosím AdBlock alespoň při prohlížení webu CTUSI.INFO

Bez příjmů z reklam to neutáhneme.
Děkujeme! Zavřít